اخبار کارآفرینی بین المللی


تجارت در امارات متحده عربی

سرمایه‌گذاری خارجی همانند سیلی خروشان در حال بازگشت است، مراکز خرید لبریز از خریداران هستند و معاملات مرتب جوش می‌خورند، یک بار دیگر تجارت در امارات متحده عربی در حال ...